Kadir Has Üniversitesi

2021 - 2022

Lisansüstü Akademik Takvimi

Nisan

05 Nisan 2021 Pazartesi
11 Haziran 2021 Cuma

Güz yarıyılı erken dönem lisansüstü başvuru dönemi

Haziran

15 Haziran 2021 Salı
17 Haziran 2021 Perşembe

Güz yarıyılı erken dönem yüksek lisans ve doktora mülakatları

22 Haziran 2021 Salı

Güz yarıyılı erken dönem yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylara sonuçların açıklanması

23 Haziran 2021 Çarşamba
25 Haziran 2021 Cuma

Güz yarıyılı erken dönem kabul alan öğrencilerin Üniversiteye kayıt olması

Temmuz

05 Temmuz 2021 Pazartesi
26 Ağustos 2021 Perşembe

Güz yarıyılı geç dönem lisansüstü başvuru dönemi

05 Temmuz 2021 Pazartesi
26 Ağustos 2021 Perşembe

Güz yarıyılı özel öğrenci, tezli-tezsiz, kurum içi ve kurumlar arası geçiş başvuru dönemi

Ağustos

25 Ağustos 2021 Çarşamba

Güz yarıyılı kayıt yenilemenin (mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinin) başlaması

25 Ağustos 2021 Çarşamba

Güz yarıyılı kayıt dondurma başvuruları için ilk gün

30 Ağustos 2021 Pazartesi

Zafer Bayramı

Eylül

01 Eylül 2021 Çarşamba
03 Eylül 2021 Cuma

Güz yarıyılı geç dönem yüksek lisans ve doktora mülakatları

06 Eylül 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı özel öğrenci, tezli-tezsiz, kurum içi ve kurumlar arası geçiş başvurularının değerlendirme sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitiüye iletilmesinin son günü

06 Eylül 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora mülakat sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi

07 Eylül 2021 Salı

Güz yarıyılı lisansüstü programlara başvuran adaylara sonuçların açıklanması

07 Eylül 2021 Salı

Güz yarıyılı lisansüstü programlara kabul alan adayların Öğrenci İşlerine bildirilmesi

08 Eylül 2021 Çarşamba

Güz yarıyılı kabul alan öğrencilerin Üniversiteye kayıt olması

14 Eylül 2021 Salı

Güz yarıyılı ders seçimleri ve danışman onaylarının başlaması

16 Eylül 2021 Perşembe

Güz yarıyılı derslerinin başlaması

17 Eylül 2021 Cuma

Güz yarıyıl kayıt yenilemenin sonu

17 Eylül 2021 Cuma

Güz yarıyılı ders seçimlerinin sona ermesi

17 Eylül 2021 Cuma

Güz yarıyılı ders seçimlerinde danışman onaylarının sona ermesi

20 Eylül 2021 Pazartesi
27 Eylül 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı ders ekleme ve bırakma dönemi

27 Eylül 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı ders ekleme ve bırakma döneminin sona ermesi

27 Eylül 2021 Pazartesi

Yaz öğretimi sonunda lisansüstü programlarından mezun olanların diploma dağıtımının Öğrenci İşleri Ofisi'nde başlanması

27 Eylül 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı ders ekleme-bırakmada danışman onayları için son gün

Ekim

06 Ekim 2021 Çarşamba
13 Ekim 2021 Çarşamba

Güz yarıyılı Proje Teslimi yapacak, Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme, Tez savunmasına girecek öğrencilerin Enstitüye başvurma dönemi

15 Ekim 2021 Cuma

Güz yarıyılı GEÇ KAYIT için son gün

15 Ekim 2021 Cuma

Güz yarıyılı kayıt dondurma başvuruları için son gün

15 Ekim 2021 Cuma
25 Kasım 2021 Perşembe

Güz yarıyılı dersten çekilme dönemi

15 Ekim 2021 Cuma
22 Ekim 2021 Cuma

Bahar yarıyılı başvuru alacak programlara karar verilmesi

20 Ekim 2021 Çarşamba

Güz yarıyılı Proje Teslimi, Tez Savunması, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme jürilerinin Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi için ilk gün  (Jüri belirlendikten ve öğrenciye bildirildikten sonra; tez önerisi sunacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 15 gün önce, tez izleme sunumu yapacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 1 ay önce raporlarını sunmaları gerekmektedir).

28 Ekim 2021 Perşembe

Cumhuriyet Bayramı Arifesi (öğleden sonra)

29 Ekim 2021 Cuma

Cumhuriyet Bayramı

Kasım

02 Kasım 2021 Salı
26 Kasım 2021 Cuma

Güz yarıyılı Proje ve Tez danışmanı ile tez konusu önerilerinin öğrencilerimiz tarafından Enstitüye iletilmesi

02 Kasım 2021 Salı
19 Kasım 2021 Cuma

Bahar yarıyılında açılacak derslerin, yeni açılacak derslerin, müfredat değişiklik önerilerinin ve yeni açılması önerilecek programların Program Koordinatörleri tarafından Enstitüye önerilmesi

10 Kasım 2021 Çarşamba

ATATÜRK'ü Anma Programı

15 Kasım 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme sınavların yapılması için ilk gün  (Jüri belirlendikten ve öğrenciye bildirildikten sonra; tez önerisi sunacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 15 gün önce, tez izleme sunumu yapacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 1 ay önce raporlarını sunmaları gerekmektedir).

15 Kasım 2021 Pazartesi

Bahar yarıyılı lisansüstü başvurularının ilk günü

25 Kasım 2021 Perşembe

Güz yarıyılı dersten çekilme süresinin sona ermesi

26 Kasım 2021 Cuma

Güz yarıyılı dersten çekilmede danışman onaylarının son günü

30 Kasım 2021 Salı

Bahar yarıyılında yeni açılacak ders ve müfredat değişikliği tekliflerinin birimler tarafından Rektörlük Makamı'na gönderilmesi için son gün

Aralık

15 Aralık 2021 Çarşamba

Güz yarıyılı Tez Savunması, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme jürilerinin Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi için son gün

15 Aralık 2021 Çarşamba

Güz yarıyılı derslerinin sona ermesi

20 Aralık 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerini savunması için ilk gün (Tez savunmasına girecek öğrencilerin, tezlerini savunma tarihinden bir ay önce teslim etmesi gerekmektedir)

20 Aralık 2021 Pazartesi

Güz yarıyılı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin projelerini teslim etmesi için ilk gün

20 Aralık 2021 Pazartesi
26 Ocak 2022 Çarşamba

Güz yarıyılı final zarflarının Enstitüye teslim edilmesi dönemi

20 Aralık 2021 Pazartesi
31 Aralık 2021 Cuma

Güz yarıyılı sonu sınavları (final) dönemi

27 Aralık 2021 Pazartesi

Bahar yarıyılında açılacak derslerin sisteme girilmesi için son gün

Ocak

01 Ocak 2022 Cumartesi

Yılbaşı Tatili

03 Ocak 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı özel öğrenci, tezli-tezsiz, kurum içi ve kurumlar arası geçiş başvuruların ilk günü

05 Ocak 2022 Çarşamba

Güz yarıyılı sonu sınav notlarının ve mazeret sınav notlarının verilmesi için son gün

06 Ocak 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı özel öğrenci, tezli-tezsiz, kurum içi ve kurumlar arası geçiş başvuruların son günü

06 Ocak 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı lisansüstü başvurularının son günü

10 Ocak 2022 Pazartesi
12 Ocak 2022 Çarşamba

Bahar yarıyılı yüksek lisans ve doktora mülakatları

12 Ocak 2022 Çarşamba

Güz yarıyılı E (eksik) notların verilmesi ve NGR notlarının FF'ye dönüşmesi için son gün

13 Ocak 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı özel öğrenci, tezli-tezsiz, kurum içi ve kurumlar arası geçiş başvurularının değerlendirme sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitiüye iletilmesinin son günü

13 Ocak 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı yüksek lisans ve doktora mülakat sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi

14 Ocak 2022 Cuma

Güz yarıyılı Tez Savunması, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme komitelerinin yapılması için son gün

14 Ocak 2022 Cuma

Güz yarıyılı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin projelerini teslim etmesi için son gün

17 Ocak 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı lisansüstü programlara başvuran adaylara sonuçların açıklanması

18 Ocak 2022 Salı
21 Ocak 2022 Cuma

Bahar yarıyılı kabul alan öğrencilerin Üniversiteye kayıt olması

21 Ocak 2022 Cuma

Bahar yarıyılı kayıt yenilemenin (mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinin) başlaması

21 Ocak 2022 Cuma

Ders seçimleri ve danışman onaylarının başlaması

24 Ocak 2022 Pazartesi

Güz yarıyılı teslim edilen tezsiz yüksek lisans projelerinin proje danışmanları tarafından değerlendirilmesinin son günü

26 Ocak 2022 Çarşamba

Bahar yarıyıl kayıt yenilemenin sonu

26 Ocak 2022 Çarşamba

Bahar yarıyılı ders seçimlerinin sona ermesi

26 Ocak 2022 Çarşamba

Bahar yarıyılı ders seçimlerinde danışman onaylarının sona ermesi

27 Ocak 2022 Perşembe

Güz yarıyılı Doktora yeterlik sınavı, tez önerisi tez izleme sonuç ve evraklarının Program Koordinatörleri tarafından Enstitüye teslim edilmesi için son gün

27 Ocak 2022 Perşembe

Güz dönemi tezsiz yüksek lisans projelerinin enstitüye basılı olarak teslim edilmesi için son gün

27 Ocak 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı derslerinin başlaması

31 Ocak 2022 Pazartesi
07 Şubat 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı ders ekleme ve bırakma dönemi

Şubat

07 Şubat 2022 Pazartesi
11 Şubat 2022 Cuma

Bahar yarıyılı Proje Teslimi yapacak, Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme, Tez savunmasına girecek öğrencilerin Enstitüye başvurma dönemi

08 Şubat 2022 Salı

Bahar yarıyılı ders ekleme-bırakmada danışman onayları için son gün

14 Şubat 2022 Pazartesi

Güz yarıyılı sonunda lisansüstü programlarından mezun olanların diploma dağıtımının Öğrenci İşleri Ofisi'nde başlanması

21 Şubat 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı Proje Teslimi, Tez Savunması, Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme jürilerinin Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi için ilk gün  (Jüri belirlendikten ve öğrenciye bildirildikten sonra; tez önerisi sunacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 15 gün önce, tez izleme sunumu yapacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 1 ay önce raporlarını sunmaları gerekmektedir).

24 Şubat 2022 Perşembe

Güz dönemi tezsiz yüksek lisans projelerinin enstitüye basılı olarak teslim edilmesi için son gün

24 Şubat 2022 Perşembe
07 Nisan 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı dersten çekilme dönemi

25 Şubat 2022 Cuma

Bahar yarıyılı GEÇ KAYIT için son gün

25 Şubat 2022 Cuma

Bahar yarıyılı kayıt dondurma başvuruları için son gün

Mart

14 Mart 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tezlerini savunması için ilk gün (Tez savunmasına girecek öğrencilerin, tezlerini savunma tarihinden bir ay önce teslim etmesi gerekmektedir)

14 Mart 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme sınavların yapılması için ilk gün  (Jüri belirlendikten ve öğrenciye bildirildikten sonra; tez önerisi sunacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 15 gün önce, tez izleme sunumu yapacak öğrencilerin sunum yapacağı günden 1 ay önce raporlarını sunmaları gerekmektedir).

22 Mart 2022 Salı

KADİR HAS Anma Töreni

25 Mart 2022 Cuma
08 Nisan 2022 Cuma

2022-2023 akademik yılı başvuru alacak programlara karar verilmesi

28 Mart 2022 Pazartesi
02 Nisan 2022 Cumartesi

Bahar Tatili

Nisan

04 Nisan 2022 Pazartesi
29 Nisan 2022 Cuma

2022-2023 akademik yılında açılacak derslerin, yeni açılacak derslerin, müfredat değişiklik önerilerinin ve yeni açılması önerilecek programların Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye önerilmesi

04 Nisan 2022 Pazartesi
29 Nisan 2022 Cuma

Yaz yarılında açılacak derslerin, yeni açılacak derslerin, müfredat değişiklik önerilerinin ve yeni açılması önerilecek programların Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye önerilmesi

04 Nisan 2022 Pazartesi
26 Nisan 2022 Salı

Bahar yarıyılı Proje ve Tez danışmanı ile tez konusu önerilerinin öğrencilerimiz tarafından Enstitüye iletilmesi

07 Nisan 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı dersten çekilme döneminin sona ermesi

08 Nisan 2022 Cuma

Bahar yarıyılı dersten çekilmede danışman onaylarının son günü

18 Nisan 2022 Pazartesi

2022-2023 Güz yarıyılı erken dönem lisansüstü başvurularının ilk günü

23 Nisan 2022 Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Mayıs

01 Mayıs 2022 Pazar

01 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı, Ramazan Bayramı Arifesi (öğleden sonra)

02 Mayıs 2022 Pazartesi
04 Mayıs 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı

06 Mayıs 2022 Cuma

Bahar yarıyılı derslerinin sona ermesi

09 Mayıs 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin projelerini teslim etmesi için ilk gün

09 Mayıs 2022 Pazartesi
03 Haziran 2022 Cuma

Bahar yarıyılı final zarflarının Enstitüye teslim edilmesi dönemi

09 Mayıs 2022 Pazartesi
21 Mayıs 2022 Cumartesi

Bahar yarıyıl sonu sınavları (final) dönemi

19 Mayıs 2022 Perşembe

ATATÜRK'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

25 Mayıs 2022 Çarşamba

Bahar yarıyılı sonu sınav notlarının ve mazeret sınav notlarının verilmesi için son gün

27 Mayıs 2022 Cuma

2021-2022 eğitim-öğretim yılı yaz öğretiminde açılacak derslerin birimler tarafından sisteme girilmesi için son gün

Haziran

02 Haziran 2022 Perşembe
03 Haziran 2022 Cuma

Yaz Öğretimi ders kayıt dönemi

03 Haziran 2022 Cuma

2022-2023 erken dönem lisansüstü başvurularının sona ermesi

06 Haziran 2022 Pazartesi

Bahar dönemi tezsiz yüksek lisans projelerinin enstitüye basılı olarak teslim edilmesi için son gün

06 Haziran 2022 Pazartesi

Yaz Öğretimi derslerinin başlaması

08 Haziran 2022 Çarşamba
10 Haziran 2022 Cuma

Yaz Öğretimi ders ekleme dönemi

08 Haziran 2022 Çarşamba

Bahar yarıyılı E (eksik) notların verilmesi ve NGR notlarının FF'e dönüşmesi için son gün

10 Haziran 2022 Cuma

Yaz Öğretimi ders ekleme-kayıt sonu

11 Haziran 2022 Cumartesi

Yaz Öğretimi ders eklemede danışman onayları için son gün

13 Haziran 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı Doktora Yeterlik, Tez Önerisi, Tez İzleme jürilerinin Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi için son gün

13 Haziran 2022 Pazartesi
17 Haziran 2022 Cuma

2022-2023 erken dönem yüksek lisans ve doktora mülakatları

20 Haziran 2022 Pazartesi
30 Haziran 2022 Perşembe

Bahar dönem sonu Öğrenci Değerlendirmeleri

22 Haziran 2022 Çarşamba

2022-2023 yüksek lisans ve doktora mülakat sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi

24 Haziran 2022 Cuma

2022-2023 erken dönem yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylara sonuçların açıklanması

24 Haziran 2022 Cuma

Bahar yarıyılı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin projelerini teslim etmesi için son gün

25 Haziran 2022 Cumartesi

Mezuniyet Töreni

27 Haziran 2022 Pazartesi
30 Haziran 2022 Perşembe

2022-2023 erken dönem kabul alan öğrencilerin Üniversiteye kayıt olması

Temmuz

04 Temmuz 2022 Pazartesi

Bahar yarıyılı sonunda lisansüstü programlarından mezun olanların diploma dağıtımının Öğrenci İşleri Ofisi'nde başlanması

04 Temmuz 2022 Pazartesi
26 Ağustos 2022 Cuma

2022-2023 geç dönem lisansüstü başvuru dönemi

04 Temmuz 2022 Pazartesi
26 Ağustos 2022 Cuma

2022-2023 özel öğrenci, tezli-tezsiz, kurum içi ve kurumlar arası geçiş başvuru dönemi

07 Temmuz 2022 Perşembe

Bahar yarıyılı teslim edilen tezsiz yüksek lisans projelerinin proje danışmanları tarafından değerlendirilmesinin son günü

08 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı Arifesi (öğleden sonra)

09 Temmuz 2022 Cumartesi
12 Temmuz 2022 Salı

Kurban Bayramı

15 Temmuz 2022 Cuma

Demokrasi Bayramı

23 Temmuz 2022 Cumartesi

Yaz Öğretimi derslerinin sona ermesi

27 Temmuz 2022 Çarşamba
26 Ağustos 2022 Cuma

Yaz Öğretimi final zarflarının Enstitüye teslim edilmesi dönemi

27 Temmuz 2022 Çarşamba
30 Temmuz 2022 Cumartesi

Yaz Öğretimi yarıyıl sonu sınavları

Ağustos

01 Ağustos 2022 Pazartesi

2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılacak derslerin birimler tarafından sisteme girilmesi için son gün

02 Ağustos 2022 Salı

Yaz Öğretimi sınav notlarının ve mazeret sınav notlarının verilmesi için son gün

03 Ağustos 2022 Çarşamba

Bahar yarıyılı ,Tez Savunması ,Doktora yeterlik sınavı, tez önerisi tez izleme sonuç ve evraklarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye teslim edilmesi için son gün

27 Ağustos 2022 Cumartesi

Yaz dönemi tezsiz yüksek lisans projelerinin enstitüye basılı olarak teslim edilmesi için son gün

30 Ağustos 2022 Salı

Zafer Bayramı

Eylül

01 Eylül 2022 Perşembe
05 Eylül 2022 Pazartesi

2022-2023 geç dönem yüksek lisans ve doktora mülakatları

05 Eylül 2022 Pazartesi

Yaz Öğretimi sonunda lisansüstü programlarından mezun olanların diploma dağıtımına Öğrenci İşleri Ofisi'nde başlanması

06 Eylül 2022 Salı

2022-2023 özel öğrenci, tezli-tezsiz, kurum içi ve kurumlar arası geçiş başvurularının değerlendirme sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitiüye iletilmesinin son günü

06 Eylül 2022 Salı

2022-2023 yüksek lisans ve doktora mülakat sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanları tarafından Enstitüye bildirilmesi

07 Eylül 2022 Çarşamba

2022-2023 lisansüstü programlara başvuran adaylara sonuçların açıklanması

07 Eylül 2022 Çarşamba

2022-2023 lisansüstü programlara kabul alan adayların Öğrenci İşlerine bildirilmesi

08 Eylül 2022 Perşembe

2022-2023 kabul alan öğrencilerin Üniversiteye kayıt olması